Kontakta oss

Translate

Vi odlar konventionellt

Vi får ibland frågan om våra bär är ekologiska.

Svaret är nej, vi odlar konventionellt enligt IP/Sigills regler. Och med dagens förutsättningar är alternativet till konventionell odling, för vår del, ingen odling alls.

Oberga Bärodling är ett litet familjeföretag som odlar ca 15 ha. De stora odlingarna i Sverige har 100-200ha, kika gärna lite under rubriken kollegor ute till höger. Vi är ingen stor aktör, utan en lokal producent i norra Småland.

Under säsong har vi många som jobbar hos oss, men under resten av året är det bara familjen. Att vi valt att driva familjeföretaget vidare är ett medvetet livsstilsbeslut som bland annat inneburit flytt från storstaden till landet och att vi lämnat våra tidigare karriärer. Bärodlingen är vår enda inkomst.

Vi arrenderar mark för våra odlingar, vi äger ingen gård och vi driver inte ett traditionellt lantbruk med många olika ben i verksamheten som kan täcka upp. Det innebär också att vår odling får hela vårt fokus och att vi sköter vår odling på bästa sätt. Det innebär också att odlingen inte får misslyckas på något sätt och i det ingår även att vår odling skall vara väl skött mot konsument och deras förtroende att den tål alla former av granskning.

Problemen?

Ogräs. Skadeinsekter. Svampar.

Som odlare har man en verktygslåda för att sköta om sin gröda. Vad som behöver finnas i verktygslådan varierar med gröda och förutsättningarna i omgivningen. Genom att välja att odla ekologiskt så avsäger man sig vissa verktyg för att hantera problem. I en del grödor är detta inget egentligt problem.

För oss som bärodlare finns några problem som utan metoder att kontrollera dem leder till totalskada, dvs ingen skörd eller en skörd av en kvalitet som ingen vill köpa. Konkret handlar det om vissa insekter (jordgubbsvivel och trips) eller svampangrepp (gråmögel, svartfläcksjuka och läderröta).

Utan verktyg för att hantera dessa problem så kan vi inte garantera kvalitén på våra bär, ej heller garantera de volymer som behövs för att få leverera till butiker och konsumenter i närområdet.

Hur gör vi?

Vårt primära skydd mot ogräs är att odla i upphöjda bäddar täckta av plast. För varje planta har vi gjort ett hål i plasten där plantan och inte sällan lite ogräs kikar upp. Vårt sekundära skydd mot ogräs är handrensning. Vi handrensar våra 15 hektar 1-3 ggr om året. Det är först i tredje hand som vi ser ogräsmedel som ett alternativ och då endast mellan de plasttäckta raderna (den plantfria ytan), och i så fall om möjligt efter skörd.

Bilden nedan är från ett av fälten vi just då plockade på. Det växer ganska mycket som inte är jordgubbar.

Ogräs i jordgubbsfält

Ogräs i jordgubbsfält

När vi kommer till skadeinsekter och svampar blir det svårare. Vårt primära mål är att ha friska och pigga plantor. Detta åstadkommer man med bra balans av näring och mineraler. Just den komplexa näringssituationen som jordgubbar och hallon har gör att vi inte kommer kunna odla ekologiskt även om vi helt skulle sluta med växtskyddsmedel. En planta med näringsbrist eller näringsobalans blir mer mottaglig för sjukdomar och skadeinsekter.

Våra upphöjda odlingsbäddar hjälper också till genom att skapa en aningen torrare miljö. Vårt sekundära skydd utgörs av naturliga eller inplanterade predatorer (t.ex. rovkvalster och nyttosvampar) som i många fall kan kontrollera angrepp. I tredje hand och sista hand kommer insektsmedel och svampmedel.

En viktig sak är att vi gillar många insekter. Pollinerande insekter som bin och humlor har vi som husdjur i företaget. Vi hyr in en biodlare som har bisamhällen runt om i odlingen. Vi köper varje år flertalet humlebon och sätter ut, detta eftersom humlor flyger vid lägre temperaturer än bin. Nyckelpigor och vissa kvalster som äter andra kvalster är vi mycket varsamma om. Och som ett tecken på att marken är frisk så finns det gott om daggmask.

Vi arbetar aktivt i odlingen tillsammans med vår växtodlingsrådgivare för att identifiera och hantera problem. Ibland får vi frågan om vilka preparat vi använder. Visst skulle vi kunna rabbla upp hela listan av vad man får använda (Listan ligger på jordbruksverkets hemsida), men exakt vad vi använder var beror just på vilka problem som uppstår i varje del av odlingen. Vi kör inte slentrianmässigt eller planerat med någon mirakelkur.

Jämför med apoteket. Det finns massor av medicin man skulle kunna stoppa i sig, men varför och till vilken nytta? När du blir förkyld nöjer du dig med en nässprej. Och även om du har har flera olika värktabletter hemma så använder du bara en åt gången. Och bara när du har ont.

Föregående år hade vi flera fält som inte behandlats en enda gång mot insekter. Vi gjorde helt enkelt bedömningen dag för dag att angreppen som ändå fanns kunde vi leva med. I några fält tvingades vi däremot till behandling enligt kriteriet för kvalitet ovan.

Innan vi gör en behandling så överväger vi noga vilka alternativ som finns. Om det finns ett ekologiskt alternativ så väljer vi alltid det i första hand om vi får. Vissa preparat är dock enbart godkända i eko-odling och ej tillgängliga för oss som konventionell odlare. Kemikalieinspektionen har gjorde bedömningen att de konventionella odlarna redan har fungerande medel att tillgå. Helt hål i huvudet om ni frågar oss.

Varje behandling och rådande väder vid behandlingstillfället dokumenteras noga i en journal enligt gällande lagstiftning. Vi har dessutom sedan flera år tagit steget till att även dokumentera bakgrunden till varför en behandling görs. Sedan juni 2014 är det lagkrav även på denna utökade dokumentation som ingår i arbetet med IPM, integrerat växtskydd.

Tekniskt försöker vi utföra behandlingen på bästa sätt och den utrustning vi använder är av modernt slag och besiktas regelbundet av oberoende kontrollant. För att minimera risken för avdrift så kör vi alltid med avdriftsreducerande munstycken i våra sprutor. Detta hindrar i möjligaste mån preparat från att bokstavligt driva iväg med vinden. Vidare så sker alla behandlingar med en bandspruta som endast behandlar den yta som vi tycker är nödvändig att behandla.

För varje preparat och behandling finns en karenstid, dvs ett antal dagar som måste gå mellan behandling och skörd. Karenstiden bestäms av Kemikalieinspektionen i samarbete med Livsmedelsverket bland annat baserat på forskningsdata om hur just de aktiva delarna av det preparatet bryts ner. Karenstiden sätts dessutom med en rejäl säkerhetsmarginal. Och självklart följer vi alltid karenstiden.

Det farligaste med kemiska bekämpningsmedel är arbetet att sprida dem, därför används personlig skyddsutrustning för att eliminera de risker vi kan och för att få en så säker arbetsmiljö vi kan (ex på det kan vara handskar, andningsskydd, förkläde, skyddsdräkt, speciella stövlar, skyddsglasögon).

För att få använda bekämpningsmedel måste man ha en licens utfärdad av Länsstyrelsen. Licensen utfärdas efter utbildning och kunskapsprov. Dessutom måste man regelbundet förnya licensen genom att gå uppföljande utbildningar. Användningen är noggrant reglerad och omgärdad av en massa regler och hänsyn.

Vi vet med andra ord, exakt med vad och hur vi behandlat våra odlingar. Och varför. Och när.

Vill ni se själva?

I mån av tid så tar vi emot besökare, men just under högsäsong kan det vara svårt att hinna med. Om ni bor i närheten eller har vägarna förbi får ni gärna ta en sväng upp genom odlingen och se med egna ögon.

Hur gör andra?

Vi som enskild odlare har inte någon insyn i vad våra branchkollegor faktiskt gör ute i sina odlingar, därför kan vi enbart redogöra för vår verksamhet.
Fråga dem.

Framtiden

Vi har en tydlig strävan att kunna öka användningen av ekologiska metoder och preparat i vår odling.

Vår förhoppning är att förutsättningarna skall utvecklas över tiden, men hittills verkar det gå väldigt långsamt. Och vi har varken som företag eller privatpersoner de ekonomiska resurser som krävs för att påverka förutsättningarna i termer av att utveckla nya metoder eller själva ta fram alternativ, men genom att aktivt välja och betala för de ekologiska alternativ som redan finns, trots att vi odlar konventionellt, så hoppas vi kunna bidra till en hållbar och långsiktig utveckling i rätt riktning.

Vad kan du?

Konsumenter ska rösta med plånboken.

Själv handlar vi i första hand lokalt producerade livsmedel, svenskt så långt det går och om möjligt med en tydlig miljöprofil. Vi avstår medvetet från varor som i fel säsong innebär en onödig belastning på miljön.

Om du väljer att lägga dina pengar på jordgubbar från vår odling så blir vi glada. Väljer du att handla hos någon annan så är det helt ditt val. Vi har inget att invända.

Ytterligare frågor?

Kontakta oss gärna via e-post på info@oberga.se om ni har ytterligare frågor i ämnet, gärna med telefonnummer så vi kan ringa upp och föra en nyanserad dialog i ämnet.