Kontakta oss

Translate

Varför ”plastask”?

Sen missödet 2018 med att våra PE-bestrukna pappaskar inte blev tillverkade så har vi bytt över helt till genomskinliga askar tillverkade av R-PET, dvs återvunnen PET.

Kvalitet

Vi upplever en kvalitetsförbättring som vi bara ser fördelar med.

Ni kunder ser alla bär ni köper, ni kan således granska ert köp själva. Det finns inga dåliga gubbar undangömda i botten (det fanns det inte tidigare heller, men nu ser ni som kund det bättre).

Askarna är veckade så att bären inte trycks ihop utan fördelar sig bättre i asken. Transportskador på bären minskar när det blir en skonsammare transport.

Kylluften strömmar friare genom hål och veckningar och bären kyls således bättre. För oss är kylning viktigare än man kan tro, bären måste snabbkylas så man får mognaden att avstanna. Minuter mer i kylen ger dagar längre i hållbarhet och minskat svinn.

Fukt och kondens dräneras eller ventileras bort genom håll i de höga askarna. I de låga askarna tas fukt upp av en absorberande duk i botten.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön för plockarna, chaufförerna, försäljarna samt butikernas medarbetare har förbättrats eftersom backarnas vikt nu är ca 1,5 kg lägre per back när det är 12 askar istället för 15 per back. Det ger över 30 kg lättare vagnar att hantera. Tidigare var vikten bär 7,5 kg, nu är det 6 kg. Emballaget väger dessutom mindre nu.

Logistik

Vi kan sätta på lock på askarna, det uppskattar framförallt handeln. Svinn, plock och städ minskar i butikerna. Genomskinliga askar skyltar dessutom snyggt när man ser allt rött, även på de övre hyllorna i dagens energisnåla butikskylar med dörrar.

Vi ser heller inga negativa effekter i logistikkedjan. För oss är det alltid vikten och inte volymen som sätter begränsningarna för hur mycket vi kan köra varje lastbil.

I fält är den nya asken avsevärt mycket bättre. Nu behöver vi inte ta lika stor hänsyn till dagg eller regn när vi planerar plockningen.

Miljö

Askarna är tillverkade av återvunnen PET, och de återvinns igen när ni kunder lämnar använda askar i platsåtervinningen.

Det rena materialet gör att asken kan materialåtervinnas. Eftersom askarna är transparenta innehåller de inga färgämnen som påverkar sortering och återvinning negativt. Våra askar innehåller heller inga eller väldigt lite tillsatser för UV-stabilisering.