Kontakta oss

Translate

Jordgubbar

Vi är certifierade enligt IP SIGILL:s regelverk för alla våra bär och får därmed märka våra produkter med Svenskt Sigill. Detta odlingssätt innebär bla att vi utifrån givna regler skonar miljön, säkrar kvaliteten och säkerheten på våra produkter samt är måna om arbetsmiljön.

Svenskt Sigill

Hos oss på Oberga Bärodling så sker allt jordgubbsodlande i mark på svart matt bäddfolie med droppbevattning under folien. Folien håller ogräset borta och ger plantorna ett bra microklimat. Jordgubbarna odlas i dubbla rader på upphöjda bäddar. Vatten och näring tillförs via droppet.

Vi odlar den tidiga produktionen i tunnel, ca 2,5 ha, och så odlar vi på friland, ca 10-12 ha. Till tunnelodlingen så har vi Super Solo tunnlar från brittiska Haygrove. I tunnel kan man tidigarelägga och förlänga odlingssäsongen. Tunnelodling innebär ett tält över bären, som alltså fortfarande odlas i jorden i vår frilandsodling. Tunnlarna skyddar mot väder och vind och de minskar behovet av växtskydd.

Vi har dessutom börjat i liten skala med att odla jordgubbar i fasta bäddar och bordssystem i substrat (torv). Detta för att se om vi kan ha en ettårig eller som mest tvåårig gröda för att undvika de skador som längre kulturer för med sig.

I tunnlarna över markodlingen har vi Honeoye och Malling Centenary som ger tidig produktion, Salsa på friland kommer därefter och sist den sena sorten Malwina. Nya sorter vi testar på friland är Limalexia. I tunnel testar vi Allegro.

I bordssystemet odlar vi Charlotte och i de fasta bäddarna växer Murano. Båda sorter är remonterande, dvs återblommande. Just nu testar vi även Florentina och Bravura.

Vi använder oss av frigoplantor, frysta barrotade plantor för 60 dagars produktion. Dvs 60 dagar efter plantering så ger de skörd, en liten sådan första året dock.

Vi är mycket måna om växtföljden och följer den för att fortsätta ha friska marker. Vi har dock gått slut på mark och har inte mer att tillgå trots fleråriga försök att få arrendera eller köpa mer mark i närområdet.

Pga denna markbrist så har vi fått tänka annorlunda och under 2016 och 2017 investerade vi stort i vårt företag i så kallade tabletop, ett bordssystem där man odlar plantorna i substrat ovan jord och i fasta bäddar där man är i marknivå men odlar i substrat i en markränna för att ta nytta av jordens temperatur.

På så vis kan vi fortsätta odla utan att minska vår odling. Vi söker dock fortfarande efter ny odlingsplats.