Translate

Investeringsstöd

Under 2016-2017 genomförde vi ett antal investeringar i tunnlar och nya odlingssystem för både jordgubbar och hallon.

  • Tunnlar för frostskydd och drivning av traditionell markodling
  • Tunnlar och odlingssystem för jordgubbar ovan mark
  • Tunnlar och odlingssystem för jordgubbar i permanenta markbäddar
  • Tunnlar och odlingssystem för långskottshallon
  • Bevattningssystem för substratodling

En påtaglig effekt av investeringarna är att vi sen senaste säsongerna kunnat leverera lokala jordgubbar från mitten av maj till slutet av oktober. Och att hallonsäsongen gått från ca 3 veckor till ungefär 8 veckor.

Investeringarna finansieras delvis med stöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.