Kontakta oss

Translate

Glädjande besked!

Äntligen har vi ett besked och en tidsram att förhålla oss till! 2 års påfrestande ovisshet är över, idag undertecknades överenskommelsen med jordägaren om 6 års uppskov med avträde från Oberga gård. Det innebär att det blir Obergagubbar och Obergahallon även detta år, och som längst fram till säsongen 2024 på nuvarande odlingsplats. Idag firar vi klara besked och vetskap om vår framtid, åtminstone för 6 år framåt 🥂

Vi ser nu framåt och vår absoluta förhoppning är att hitta ny plats att odla på.

Detta innebär att vi nu har ett tidsbestämt arrende och att vi fortsätter leta alternativ för en fortsättning.
DIN hjälp kan göra stor skillnad!

Vet du någon som vill arrendera ut runt 20 hektar mark eller mer med tillgång till vatten (och helst el), eller du vet kanske någon som skall sälja sin gård eller annan mark det går att odla på? Då får du gärna tipsa om oss, och även skicka ett mail till oss på info@oberga.se med kontaktinfo till markägaren. Lokaliseringen kan vara ett bredare område än det vi nu befinner oss i, vi letar med öppna ögon och öppet sinne.

Lyckas vi inte hitta nytt odlingsställe så äts de sista bären från Oberga sommaren 2024. Det vet vi nu, och det vill vi inte. Vi älskar ju detta livet, vår livsstil. Och vi älskar verkligen kundkontakten och att få vara er lokala bärodlare. Så gnugga dina geniknölar och ta fram alla förslag du kan tänka på. Det behöver inte vara för omedelbart tillträde, men inom 5 års sikt måste det vara.

Historia
För er som inte hängt med i det hela så meddelade jordägaren våren 2017 att vi inte kommer få förlängt arrende, de skulle bruka all mark på Oberga själva och såg ingen plats för oss. Nuvarande arrendeperiod går ut 14 mars 2019, och säsongen 2018 såg länge ut att vara vår sista på Oberga. En 35-årig Obergaepok såg därmed ut att gå i graven. 

Vi köpte företaget 2008 för miljonbelopp, i köpet ingick då ett arrendeavtal. Senare blev gården såld och ny jordägare övertog arrendekontraktet och förlängde det mot en kraftig ökning av arrendesumman. Samtidigt skrevs det ett tillägg om säkrad fortsättning för att vi skulle kunna investera vidare och ytterligare miljoner investerades i nya odlingssätt. Våren 2018 blev vi uppsagda från både arrendekontrakt och tillägg, och den juridiska processen drog igång. Denna process är nu avslutad iom överenskommelsen.

Comments are closed.