Kontakta oss

Translate

Lite säsongsinformation

Salsa är vacker hon med, klarröd och lysande. Dessa bären kommer från plantor som planterades i maj och som ger en mindre skörd efter 60 dagar.

Just nu plockar vi på flera sk 60-dagarsfält. Där finns utöver Salsa även Honeoye och Malling Centenary. Senare kommer också nyplanterad Malwina igång. Den har precis börjat blomma.

Och så har vi de remonterande sorterna Murano och Charlotte i tunnel som blommar och blommar tills frosten kommer. De ger bär länge, ifjol ända till 4 november. Detta helt utan tillförd värme. Vi får se hur länge de orkar i år.

Sommarfälten är nu nästan avslutade, kvar är något enstaka plock på ”gammal” Malwina. Hallonen är också på nergång.

#obergabärodling #oberga #obergagubbar#närproducerat #närodlat #frånegenodling#svenskabär #svenskajordgubbar #svenskahallon#svensktsigill #lokalproducerat #obergahallon #svenskahallon

Comments are closed.