Kontakta oss

Translate

Ett glatt samtal

Vissa samtal gör en gladare än andra. Som det från Tranås kommuns kostavdelning när kökschefen önskar beställa en rejäl mängd #obergagubbar under 4 fredagar 😍👏👍🍓🇸🇪🌞

#oberga #obergabärodling #tranåskommun #tranås #närodlat#närproducerat #lokalproducerat #frånegenodling #svenskajordgubbar#svenskabär #svensktsigill

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>