Kontakta oss

Translate

Ett glatt samtal

Vissa samtal gör en gladare än andra. Som det från Tranås kommuns kostavdelning när kökschefen önskar beställa en rejäl mängd #obergagubbar under 4 fredagar 😍👏👍🍓🇸🇪🌞

#oberga #obergabärodling #tranåskommun #tranås #närodlat#närproducerat #lokalproducerat #frånegenodling #svenskajordgubbar#svenskabär #svensktsigill

Comments are closed.